ĐNVL04 – Villa Đà Nẵng 10PN, Gần Biển, Có Hồ bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 10PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi
Số người: 18-22 Người