ĐNVL23-Villa 8PN, Hồ Bơi, Bida, Bi lắc

Lê Huy Cát
Phòng ngủ: 8PN
Tiện ích: Hồ Bơi, Bida, Bi lắc
Số người: 20-25 Người