Villa – Biệt thự cho thuê

Gần Biển An Bàng
Phòng ngủ: 7PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 10-15 Người
Làng rau Trà Quế
Phòng ngủ: 6PN
Tiện ích: Hồ Bơi, BBQ
Số người: 10-14 Người
Cửa Đại
Phòng ngủ: 13PN
Tiện ích: Hồ Bơi, BBQ
Số người: 25-35 Người
Gần Biển
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 8-10 Người
Khu vực Non Nước
Phòng ngủ: 10PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 20NL + 10TE
Gần Biển
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi
Số người: 8-10 Người
Gần Biển
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi
Số người: 6-8 Người
Gần Biển
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 10-12 Người