ĐNVL21-Villa 15PN Gần Biển, Hồ Bơi Sân thượng

Gần Biển
Phòng ngủ: 15PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 30-34 Người