ĐNVL20 – Villa Đà nẵng 5PN, Hồ bơi, Hiện đại

Nam Việt Á
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Hồ bơi
Số người: 10NL+5TE