ĐNVL30-Villa 5PN, Hồ bơi, Phòng Karaoke, BBQ

Khu Nam Việt Á
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Hồ bơi, BBQ, Kara
Số người: 10NL+5TE