ĐNVL19-Villa 4PN Gần biển, Hồ Bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 8NL+4TE