ĐNVL05 – Villa Đà Nẵng 5PN Có Hồ Bơi, BBQ

Khu Nam Việt Á
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Hồ Bơi, BBQ
Số người: 10NL+5TE