ĐNVL06 – Villa Đà nẵng 8PN, Gần Biển Mỹ Khê

Gần Biển
Phòng ngủ: 8PN
Tiện ích: Gần Biển, BBQ
Số người: 16NL+8TE