ĐNVL27 – Villa 14PN Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ

Gần Biển
Phòng ngủ: 14PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 30-40 Người