ĐNVL08 – Villa Đà Nẵng 15PN, Gần Biển, Hồ Bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 15PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 20-30 Người