ĐNVL11 – Villa Đà nẵng 6PN, Gần Biển, Hồ Bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 6PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 12NL+6TE