ĐNVL22-Villa 6PN Gần Biển, Hồ Bơi, Sân Vườn

Gần Biển Mỹ Khê
Phòng ngủ: 6PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, Sân Vườn
Số người: 12NL+6TE