ĐNVL29-Villa 7PN Gần biển, Hồ Bơi, BBQ

Gần Biển
Phòng ngủ: 7PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 14NL+7TE