ĐNVL25 – Villa 9PN Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ

Gần Biển
Phòng ngủ: 9PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 18NL + 9TE