ĐNVL15 – Villa Đà nẵng 5PN, Hồ Bơi, Kara, Bi lắc

Gần Biển
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Hồ Bơi, Kara, Bi lắc, BBQ
Số người: 10NL+5TE