ĐNVL07 – Villa Đà Nẵng 12PN, Gần Biển, Hồ Bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 12PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 16NL + 8TE