ĐNVL10 – Villa Đà Nẵng 13PN, Gần Biển, Hồ Bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 13PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 28-35 Người