ĐNVL24-Villa 5PN Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ

Gần Biển Mân Thái
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 10NL+5TE