ĐNVL01 – Villa 10PN, Gần biển, Hồ Bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 10PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 30-40 Người