ĐNVL12 – Villa Đà nẵng 4PN, Hồ Bơi

Nam Việt Á
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Hồ Bơi, BBQ
Số người: 8NL+4TE