ĐNVL03 – Villa Đà Nẵng 5PN, Gần Biển, Hồ bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 6PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 12NL+6TE