ĐLVL07 – Villa Đà Lạt 3PN-Khu nghỉ dưỡng Nam Hồ

Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Phòng ngủ: 3PN-3WC
Tiện ích: Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Số người: 6-8NL