ĐLVL66 – Villa Đà Lạt 5N – Gần Trung tâm, View Rừng thông

Phường 11, Đà Lạt
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Gần Trung tâm, View rừng thông
Số người: 10NL+5TE