ĐLVL04 – Villa Đà Lạt 4PN-Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ

Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Phòng ngủ: 4PN-5WC
Tiện ích: Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Số người: 10-12NL