ĐLVL20 – Villa Đà Lạt 5PN – Gần Hồ Xuân Hương, gần Trung tâm

Phường 9, Đà Lạt
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Gần Trung tâm, Hồ Xuân Hương
Số người: 10NL+5TE