ĐLVL06 – Villa Đà Lạt 6PN-Khu nghỉ dưỡng Nam Hồ

Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Phòng ngủ: 6PN-8WC
Tiện ích: Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Số người: 12-15NL