ĐLVL14 – Villa 6PN – Phong cách Bắc Âu, Sân vườn, BBQ

Khe Sanh, Phường 10
Phòng ngủ: 6PN
Tiện ích: Sân vườn, BBQ, Bida
Số người: 14-16NL