The Ocean Villas – 5-6 Bedroom – Beachfront – OC07

The Ocean Villas
Phòng ngủ: 5PN - 6PN
Tiện ích: Dịch vụ chung resort
Số người: 12NL+6TE