The Ocean Villas – 5 Bedroom – Deluxe- OC05

The Ocean Villas
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Dịch vụ chung resort
Số người: 10NL+5TE