The Ocean Villas – 4 Bedroom – Garden View – OC02

The Ocean Villas
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Dịch vụ chung resort
Số người: 8NL+4TE