ĐLVL16 – Villa Đà Lạt 4PN – Vintage – View đồi

Khe Sanh, Phường 10
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: View đồi, BBQ, Vintage
Số người: 8NL+4TE