Furama Resort – Villa 3 Bedroom- Supper – FU04

Furama Resort Đà Nẵng
Phòng ngủ: 3PN
Tiện ích: Dịch vụ chung resort
Số người: 6NL+3TE