ĐNVL54 – Villa Đà Nẵng 3PN, Gần Sông Hàn, Hồ Bơi, BBQ

Gần Biển
Phòng ngủ: 3PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 6NL+3TE