ĐNVL38-Villa Đà nẵng 4PN, Gần Biển, Hồ Bơi

Gần Biển
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi
Số người: 8-10 Người