ĐNVL32-Villa 5PN, Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ

Gần Biển
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Gần Biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 10NL+5TE