ĐNVL140 – Villa Đà nẵng 5PN, Gần biển, Kara, Bida, Bi lắc, Hồ bơi

Gần biển 200m
Phòng ngủ: 5PN
Tiện ích: Kara, Bida, Hồ bơi
Số người: 10NL+5TE