ĐNVL122 – Villa Đà nẵng 4PN, Gần biển, Hồ Bơi, BBQ

Gần Biển
Phòng ngủ: 4PN
Tiện ích: Gần biển, Hồ Bơi, BBQ
Số người: 8NL+4TE