ĐLVL28 – Villa Đà Lạt 8PN – View Rừng thông, Hồ Tuyền Lâm

Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt
Phòng ngủ: 8PN
Tiện ích: View Rừng thông, Hồ Tuyền Lâm
Số người: 18NL + 9TE