ĐLVL17 – Villa Đà Lạt 6PN – View đẹp hướng đồi

Phường 8, Đà Lạt
Phòng ngủ: 6PN
Tiện ích: View hướng đồi
Số người: 12NL+6TE