ĐLVL05 – Villa Đà Lạt 8PN-Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ

Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Phòng ngủ: 8PN - 6WC
Tiện ích: Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Số người: 16-20NL