ĐLVL02 – Villa Đà Lạt 5PN-Khu nghỉ dưỡng Nam Hồ

Khu nghĩ dưỡng Nam Hồ
Phòng ngủ: 7PN - 8WC
Tiện ích: Cách Hồ 4km
Số người: 12-15NL