임대 빌라

Trần Phú
Phòng ngủ: 13PN
Tiện ích: Gần biển, Kara BBQ
Số người: 30-45pax
Trần Phú
Phòng ngủ: 5PN-6Bed
Tiện ích: Sát biển, BBQ, Hồ bơi
Số người: 12-15pax
Trần Phú
Phòng ngủ: 5PN-6Bed
Tiện ích: Sát biển, Bida, BBQ, Hồ bơi
Số người: 12-16pax
Trần Phú
Phòng ngủ: 7PN-7Bed
Tiện ích: Sát biển, Kara, Bida, BBQ
Số người: 12-16pax
Trần Phú
Phòng ngủ: 5PN-6Bed
Tiện ích: Sát biển, Hồ bơi, BBQ
Số người: 10-15pax
Trần Phú
Phòng ngủ: 3PN-5Bed
Tiện ích: Sát biển, Hồ bơi, BBQ
Số người: 10-12pax
Bãi tắm Long Cung
Phòng ngủ: 6PN
Tiện ích: Gần biển, Kara, BBQ
Số người: 15-22pax
Bãi tắm Long Cung
Phòng ngủ: 12PN
Tiện ích: Gần biển, Kara, Bida, BBQ
Số người: 20-50pax